Profil

  • malowanie linii do wszelkiego rodzaju gier zespołowych na boiskach poliuretanowych, halach sportowych.
  • malowanie torów i oznaczeń na bieżniach lekkoatletycznych wg wytycznych IAAF.
  • montaż sprzętu sportowego: tablic do koszykówki, bramek, montaż instalacji lekkoatletycznych