Profil

  • malowanie linii do wszelkiego rodzaju gier zespołowych na boiskach poliuretanowych, halach sportowych.
  • malowanie torów i oznaczeń na bieżniach lekkoatletycznych wg wytycznych IAAF i PZLA.
  • linie parkingowe.